Hypnoterapi

Hypnoterapi er et fantastisk redskab hvor du i fokuseret vågen tilstand, kommer ind og arbejder med dig selv.

hypnose er en tilstand af koncentreret, fokuseret og udvidddet opmærksomhed, på det der foregår i ens eget indre, og hvor man på en blid måde kan opleve psykiske forandringer.
Ens bevidste og kritiske tanker glider i  baggrunden, så de underbevidste tanker kan  få lov at arbejde uforstyrret.
Hypnose kan bl.a.  hjælpe på fastlåste mønstre og adfærd og symptomer, løsne op for ting som almindelig samtaleterapi har vanskeligt ved.
Sympto­mer, mønstre og adfærd, løses nemlig bedst ved at møde problemet på dét bevidsthedsni­veau, hvor det ligger – underbevidst – og det kan gøres ved hjælp af hypnose.

Jeg laver sessioner for traumer, vægttab, rygeafvænning, eksamens angts,

fobier,allergier. mm

Du får forløst gammelt og får nye indsigter.

Det er et fantastisk redskab og måde at arbejde på til at få forandringer og nye indsigter. (regression)

Healing er med i både Clairvoyancen og i Hypnoterapien og i alt hvad jeg laver.  Det er en integreret del af det jeg laver.

Jeg kører ud og laver Hypnoterapi.

Jeg er uddannet professionel  Hypnoterapeut  Hos annelise Dahl

Jeg er NGH certificeret ( National Guild of Hypnotist)

Certificeret efter CHIP Modellen – en kombination af Hypnose -Indsigt – Psykologi.

 

©2017 Henriette Munkholm de place